IT och tillgänglighet

IT måste bli användarvänligt och få en ökad användbarhet. Det skall vara lätt och säkert för alla. Därför inrättar regeringen ett användningsforum med strategiska beslutsfattare.

IT i människans tjänst som antogs i oktober 2011 av regeringen är ett av stegen för att göra IT användbart för alla och ge alla möjlighet att använda allt som digitaliseringen erbjuder.

Regeringen beslutade att inrätta ett användarforum, där expertis samlas från olika delar av samhället. Handisam har fått uppdraget att stödja, upprätta samt driva användarforumet. Handisam skall ta fram indikatorer för att mäta e-tillgängligheten och statistik över hur tillgängligheten till IT förbättras över tiden.

Författare: Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace