Kollektivtrafik som fungerar

HSO Skåne höll 2012-09-05 en insiktsutbildning för Skånetrafikens personal. Att resa tåg och buss i Skåne när man har funktionsnedsättning fungerar, men det finns en del att tänka på.

Deltagare från funktionshinder rörelsen delgav sina upplevelser. Skånetrafikens vision är att även invånare med funktionsnedsättningar skall välja buss eller tåg. Mycket har gjorts för att anpassa bussar och tåg så att framförallt personer med rörelse- och synnedsättningar skall kunna åka. Markeringar på bussar visar om de är tillgängliga och personal skall underlätta för på- och avstigning.

Insiktsutbildningen som hölls i Skånetrafikens lokaler i Hässleholm, samlade ett 20-tal trafikutvecklare, kundtjänstpersonal och annan personal som arbetar med utveckling av Skånetrafikens verksamhet.De fick lyssna till tre olika berättelser om hur det är att åka buss och tåg om man har syn- rörelse- eller kombinerade syn- och hörselnedsättningar. 

Mycket fungerar bra, men det finns ändå en del kvar att göra, menade Eva-Lena, Anna och Ulrika som berättade om sina upplevelser. Det är viktigt att både tekniken fungerar och att buss- och tågpersonalen förstår vilka behov som personer med funktionsnedsättningar har. Det kan till exempel vara att inte börja köra bussen förrän man sitter ner, att bussen kör fram till den avgångsstolpe som finns för bussarna m.m. 

Jeannette Ekberg strateg på Skånetrafiken höll i utbildningen

På insiktsutbildningen berättade också Jeannette Ekberg, strateg på Skånetrafiken, att det finns mycket information om möjligheterna att resa, på deras hemsida och i deras broschyrer.
Många frågor ställdes till de tre informatörerna och intresset var stort bland Skånetrafikens personal när det gällde att förbättra kollektivtrafiken.

/Thomas P Larsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace