Konferens om ”Fritt val av hjälpmedel”

Kommunförbundet i Skånes samverkansorganisation för hjälpmedelsfrågor  inbjuder brukarorganisationer till konferens om ”fritt val av hjälpmedel ” 

Målet med fritt val av hjälpmedel är att öka delaktighet och valfriheten för personer medBild på en person som sitter i en rullstol men ser enbart hjulen och fötterna funktionsnedsättning.

Effekterna av det fria valet har utvärderats och utretts. En slutrapport lämnades till regeringen 2010. Regeringen beslutade i februari 2011 att uppdra åt en särskild utredare att lämna förslag på hur ett system för fritt val av hjälpmedel kan utformas och tydliggöra vissa frågor för att stödja, underlätta och främja införandet av fritt val av hjälpmedel i kommuner och landsting.

Medverkande: är bland annat Cecilia Ljung, Socialdepartementet. Sekreteraren i utredningen om Fritt Val av hjälpmedel och Ulla-Britt Blomqvist, Hjälpmedelsinstitutet.

Målgrupp: Politiker och tjänstemän inom vård-och omsorg. Brukarorganisationer, hjälpmedelsenheter, arbetsterapeuter, sjukgymnaster.

Tid: Fredagen den 30 mars 2012  klockan 9.00 – 12.00

Plats: Medborgarhuset i Eslöv

Kostnad: Avgiften är 300 kr exklusive moms per deltagare. I avgiften ingår kostnad för kaffe. Vi debiterar efter genomförandet.

Anmälan: Anmäl dig på www.kfsk.se senast 2012-03-20.

För mer information gå in och titta på Kommunförbundets inbjudan (PDF öppnas i nytt fönster)

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace