Läkemedelsutbildning för HSO Skåne

En efterfrågad och omtyckt utbildning är den läkemedelsutbildning som LIF - de forskande läkemedelsföretagen har arrangerat för HSO Skånes representanter. Det tredje steget i denna utbildning tog upp varierade ämnen. Kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling och rätten till Individuell vårdplan var något av det som stod på schemat.

Ett 30-tal representanter från olika handikappföreningar fanns på plats när det var dags för det tredje steget i läkemedelsutbildningen.

Bild från utbildning på de som deltogUnder två dagar fick deltagarna en fördjupad kunskap om det arbete som sker inom det medicinska området i SverigeHSO Skåne och LIF – de forskande läkemedelsföretagen höll i de båda utbildningsdagarna. Ann Maliniak från LIF började med att berätta vad LIF står för. LIF är en paraplyorganisation för den forskande läkemedelsindustrin. De har i dag 75 medlemsföretag och dessa står bakom ca 80 % av alla läkemedel som lanseras.

FASS

Ann Maliniak berättade lite snabbt om FASS.se som erbjuder tillgång till Sveriges mest omfattande läkemedelsinformation. En av nyheterna på FASS.se är att man kan skapa ”min fass” på hemsidan och där få alla nyheter om sin medicin samt påminnelser när man skall ta den m.m. Ann Maliniak slog även ett slag för LIF:s kvalitetsmärkning som är ett kvalitetssäkringssystem som reglerar läkemedelsinformation på Internet. Gå in på http://www.lif.se/default.aspx?id=35063&ptid=0 och läs mer.

KvalitetsregisterGunnar Hägglund under föreläsningen

Gunnar Hägglund, registeransvarig på Skånes universitetssjukhus i Lund, förklarade fördelen med att använda kvalitetsregister. För närvarande, år 2011, finns 89 så kallade Nationella Kvalitetsregister som är ett patientfokuserat system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. Olika undersökningar visar att de patienter som har valt att vara med i ett kvalitetsregister får bättre och säkrare vård. Läkaren skriver in olika parametrar om patienten i registret och kan få ut diagram över hur sjukdomen fortskrider. På så vis kan man förhindra operationer och annat som man i dag vet att vissa sjukdomar leder till. Det är även ett bra redskap för att analysera vården mellan olika regioner och varför man lyckas bättre i en region än i en annan. 

Bild på Fallberg när han föreläser Det lokala arbetet

Maria Landgren från Läkemedelskommittén i Skåne berättade om hur rådet i Skåne arbetar och är organiserat. Därefter fick deltagarna en genomgång om de myndigheter som beslutar över läkemedel, deras godkännande, användande och eventuella subventioner inom förmånssystemet. Jurist Lars Fallberg berättade om personliga eller individuella vårdplaner och den lagstiftning som reglerar ”rätten” till sådana. Fler undersökningar visar att det är relativt få patienter som får tillgång till en individuell vårdplan.Dagen avslutades med en intern HSO Skåne-diskussion om olika vårdfrågor.

Författare:Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace