Levnadsförhållanden bland funktionsnedsatta

Enligt Statistiska Centralbyråns statistik från 2010/11 är dålig hälsa vanligare bland personer med funktionsnedsättning än bland övriga befolkningen. Det gäller både för vuxna och barn.

I åldersgruppen 25-64 år är det 17 procent av personer med funktionsnedsättning som tycker att deras hälsa är dålig jämfört med 1 procent i övrig befolkning. Bland personer med mer än en funktionsnedsättning är andelen 37 procent. 40 procent i gruppen personer med funktionsnedsättning har svår värk jämfört med 12 procent bland övriga. Bland dem som har flera funktionsnedsättningar är andelen ännu högre, 63 procent. Det är en större andel kvinnor än män som uppger att de har svår värk i båda undersökningsgrupperna.

Sömnbesvär vanligare2 personer som utför gymnastik i vattnet

I gruppen personer med funktionsnedsättning har 44 procent sömnbesvär i jämförelse med 21 procent bland övriga. 59 procent av dem som har fler än en funktionsnedsättning har problem med sömnen. Sömnbesvär är vanligare bland kvinnor i båda undersökningsgrupperna.

Barn utfrågades också

36 procent i gruppen barn med funktionsnedsättning har huvudvärk minst en gång i veckan jämfört med 25 procent bland övriga barn. Även ont i magen är vanligare bland barn med funktionsnedsättning, 23 procent jämfört med 15 procent för övriga. Fler flickor med funktionsnedsättning har ont i huvudet eller magen varje vecka än övriga flickor. Det är inte så stor skillnad mellan pojkar med funktionsnedsättning och övriga pojkar. Det är vanligt att flickor med funktionsnedsättning känner sig trötta under dagarna i skolan en eller flera gånger i veckan. De har oftare svårt att somna än övriga flickor. 

Intervjuer varje år

Barn och ungdomar i åldern 10-18 år intervjuas varje år om sina levnadsförhållanden. Frågorna gäller skola, hälsa, ekonomi, hushållssysslor, relationer till föräldrar och kompisar, fritid och trygghet. De intervjuade barnen och ungdomarna bor minst halva tiden i ett hushåll där någon av de vuxna har intervjuats.

HSO Skåne

Gå in och läs länsombudsmannen Magnus Thenes blogg för att se hur HSO Skåne arbetar med just denna frågan. Följ denna länken så kommer du till Magnus Thenes blogg

Källa: Statistiska Centralbyrån

/Annette Svensson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace