Många utestängs enligt ny undersökning

Drygt 1 500 personer med olika funktionsnedsättningar, t.ex. allergi, rörelsehinder och hörselskada, har svarat på frågor i Handisams nya undersökning om nöjesliv. Var femte person med funktionsnedsättning möter ofta eller alltid hinder vid besök på caféer, restauranger eller barer. De flesta väljer då att gå någon annanstans. 

Nästan hälften av personerna som har svarat i undersökningen, 48 procent, säger att de skulle vilja besöka restauranger, caféer och barer oftare än de gör idag. Över hälften har problem med ljudnivåer, t.ex. hög bakgrundsmusik. En fjärdedel upplever problem med att komma in och drygt en tredjedel med att ta sig fram inne i lokaler. En av sju har problem med allergiframkallande produkter, t.ex. jordnötter och doftande blommor.

Restauranger förlorar kunder

- De som driver restauranger, caféer och barer förlorar kunder och därmed inkomster om man inte ser över tillgängligheten och åtgärdar brister. Det är inte bara hon eller han som hindras att besöka restaurangen eller baren som kan gå förlorade, utan hela sällskap, säger Carl Älfvåg som är generaldirektör på Handisam. 

Enkla åtgärder kan förändra

Små insatser kan leda till stora positiva förändringar för många:Se till att det finns bra belysning, lagom hög ljudnivå och tydliga skyltar.Ta bort trösklar, se till att menyer har stor stil och finns att få på punktskrift för personer med synnedsättning.Sluta servera jordnötter.Öka kunskapen om funktionsnedsättningar bland personalen.

FN:s konvention 

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tas även rätten till en meningsfull fritid upp. Samvaron på restauranger, barer eller caféer är viktig. Därför är det av stor betydelse att de som driver restauranger, barer eller caféer öppnar dörrarna till ett nöjesliv för alla.

/Annette Svensson

Källa http://www.handisam.se/Publikationer-och-press/Arkiv/Nyhetsarkivet/-Manga-utestangs-fran-barer-och-restauranger/

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace