Mer stöd till anhörigvårdare

Anhörigvårdare är en viktig resurs för samhället. 1,3 miljoner svenskar ger omvårdnad till någon närstående. Anhörigstödet måste i dag ses över och kommunens skyldighet att ge stöd måste spridas till anhörigvårdarna.

En tjej i rullstol bakom henne står en person som håller henne i handenSocialstyrelsens kartläggning visar att ca 1,3 miljoner svenskar ger omvårdnad till närstående som är sjuka eller funktionsnedsatta. 20 procent av omsorgsgivarna upplever det som psykiskt påfrestande. Två tredjedelar av dem som ger omsorg är mellan 18-65 år.

Konsekvenser

Konsekvensen blir att omsorgsgivaren inte kan eller orkar arbeta fullt ut. Kartläggningen visar att 70 000 av omsorgsgivarna har behövt gå ner i arbetstid medan 29 000 personer har blivit tvungna att lämna sitt arbete. De som har drabbats hårdast är mellan 30-44 år. För föräldrar med funktionsnedsatta barn är det viktigt att insatserna sätts in i tid. Avlösning, korttidsvistelse och personlig assistans ska komma igång innan en förälder börjar må dåligt. Kombinera förvärvsarbete med åtagandena för barnet ska inte behöva leda till att han/hon blir tvungen att sluta arbeta. 

Samhällets stöd

År 2009 kom den nya lagändringen, kapitel 5 § 10 i Socialtjänstlagen, som innebär att anhöriga har rätt att få sina behov bedömda. Kommunerna måste ta reda på hur mycket anhörigvårdarna arbetar och även undersöka det verkliga behovet av stöd. Många av dem som ger vård har ingen vetskap om att denna bestämmelse finns. Hur mycket stöd som finns för anhöriga, vilka regler som styr och hur mycket tid och pengar som finns till dessa stöd, är olika i varje kommun. I dag vet ingen hur många anhörigvårdare det finns i en kommun.

/Carina Stenkilsson 

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace