Miljoner kan sparas

En ny arbetsmodell kan spara miljoner i Region Skåne. Modellen medför även säkrare vård och att patientens läkemedelslista är korrekt. I dag används modellen på äldre personer inom Region Skåne efter Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut.

Bild från apotek med massor av läkemedel. På bilden står en av de som arbetar där och letar efter medicin

Nyligen har en hälsoekonomisk studie genomförts av en forskargrupp med företrädare från Region Skåne, Apoteket AB, medicinska fakulteten vid Lunds Universitet och Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi. I studien har man granskat läkemedelsgenomgångar och läkemedelsavstämningar enligt en modell som kallas LIMM-modellen.

Säker grund

LIMM som är evidentbaserad är en medveten och systematisk strävan att bygga vården på bästa möjliga vetenskapliga grund och används för att göra systematiska och individuellt anpassade läkemedelsbehandlingar. Genom att använda denna modell kan vården spara 3 800 kronor per patient som läggs in på sjukhus. Det medför även att man kan ge en säkrare vård och bättre hälsa. Den stora utmaningen är nu att få in modellen i det vardagliga arbetet på vårdcentraler och sjukhus.

Besparingar

Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd har tagit beslut om att alla äldre i Region Skåne skall få läkemedelsgenomgångar. Görs detta fullt ut räknar man med att göra kostnadsbesparingar på 570 miljoner kronor om året. 

Författare.Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace