Mitt i händelsernas centrum

Den 23 september stod funktionshinder och utveckling i centrum för FN: s högnivåmöte i New York med uttalanden från över 50 medlemsstater, FN-organ och det civila samhället.

Mötet var historiskt på så sätt att det var första gången som tillgänglighetsfrågor och rättigheter för personer med funktionsnedsättning diskuterades inom FN:s politiska agenda.

Post-2015 Utvecklingsagendan

Yannis Vardakastanis, i sin egenskap av ordförande för International Disability Alliance (IDA) och talesman för European Disability Forum (EDF), talade vid öppnandet av mötet för personer med funktionsnedsättnings rättigheter. I sitt uttalande uppmanade Yannis Vardakastanis beslutsfattare på högsta nivå att inse vikten av att integrera rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i Post-2015 Utvecklingsagendan.

”Stater måste agera och se till att personer med funktionsnedsättning slutar att vara mottagare av den lägsta nivån av utbildning samtidigt som de har den högsta nivån av arbetslöshet. Personer med funktionsnedsättning måste sluta att vara offer i ett system som saknar acceptabla och tillgängliga transportlösningar, hälsovård och informationstjänster. Utvecklingsagendan Post-2015 måste ta sikte på att se till att personer med funktionsnedsättning tar sig ur facket för låginkomsttagare och fattigdomsbekämpning för personer med funktionsnedsättning måste prioriteras”, sa Yannis Vardakastanis.

Ta del av Yannis Vardakastanis tal på engelska här: Watch Yannis Vardakastanis’ speech here http://webtv.un.org/watch/yannis-vardakastanis-high-level-meeting-on-disability-and-development-general-assembly-3rd-plenary-meeting/2686031972001/

Generalsekreteraren talade

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon öppnade mötet. Övriga som medverkade på mötet var John Ashe, ordförande i generalförsamlingen, Maria Soledad Cisternas Reyes, ordförande för kommittén för rättigheter och deltagande för personer med funktionsnedsättning och Stevie Wonder, världskänd musiker och fredsambassadör för FN.

/Susanne Svensson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace