Naturunderstödd rehabilitering

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne har beslutat att genomföra naturunderstödd rehabilitering för patienter med kvarstående kognitiva besvär efter stroke. Forskningsprojektet är ett samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.En personn som böjer sig ner för att prata med tre hönor i en bur.

Forskningsprojektet startade den 1 november 2012 och det pågår under ett år. Det kan eventuellt förlängas. Finansiär för projektet är rehabiliteringsgarantin.Syftet med projektet är att undersöka om naturunderstödd rehabilitering kan fungera som ett effektivt steg mellan en period av sjukskrivning och återgång till självständigt liv/arbete.

Patienter från Lund-Malmö området

Patienter som bor i Lund, Malmö och Burlöv kan bli erbjudna detta rehabiliteringsalternativ. De patienter som har kvarstående kognitiva besvär efter stroke remitteras efter tre månaders uppföljning från neurologiska och rehabiliteringsmedicinska kliniken på Skånes universitetssjukhus. Under det första året är målet att rekrytera 70 patienter.

Behandling

Region Skåne och SLU Alnarp har tillsammans tagit fram ett behandlingsprogram.En patient som remitteras till projektet kommer att få delta i aktiviteter i Alnarps rehabiliteringsträdgård två gånger per vecka under en tioveckorsperiod. 

Fysisk aktivitet är betydelsefull

Fysisk aktivitet i naturmiljö har visat sig vara betydelsefullt för en förbättrad hälsa. Patienterna kommer att ingå i en grupp där det tillkommer en till två nya deltagare per vecka.Aktiviteterna planeras utifrån årstiden.Rehabiliteringsträdgården kommer att ha vårdgivarstatus med en medicinskt ansvarig läkare.

/Annette Svensson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace