Nätverksskapande

Onsdagen den 18:e januari hade Nätverket för den sociala ekonomin i Skåne lagt ett frukostmöte på HSO Skånes kansli. Närmare 20 personer samlades över en frukostbuffé för att lära känna varandra och ”nätverka”.

Nätverket för den sociala ekonomin i Skåne är en intresseförening, som har bildats kring avtalet mellan det offentliga Sverige och organisationer inom den sociala sfären. Nätverket har arbetat med en regional överenskommelse och arbetar nu vidare med kommunala överenskommelser. En annan uppgift är att hjälpa organisationerna att utveckla sin kompetens och höja statusen på den ideella sektorn.

Spännande mötetre av de personer som var med på mötet

Representanter från kyrkan, nykterhetsrörelsen, flera studieförbund, kvinnoorganisationer, idrottsrörelsen samt handikapprörelsen m.fl. deltog på mötet. Efter snabbpresentationer av respektive organisation slog sig deltagarna ner tre och tre för att se vad de hade gemensamt och för att fördjupa kontaktytorna med varandra.

Organisationsövertagande?

Ett samhällsfrieri är att få organisationer att ta över eller komplettera vissa sociala verksamheter och stödfunktioner i samhället. De flesta organisationer är inte emot att hjälpa till och stödja. Det är huvuduppgiften för många inom den sociala ekonomin. Både befolkningsutveckling och andra faktorer kommer att öka behovet av frivilliginsatser.

Stöd behövs

Det viktiga är att det inte blir en övervältring på organisationslivet och en kvalitetsdumpning. Det finns verksamheter som kan drivas bättre av organisationer, som står nära brukarna, än av offentliga verksamheter. Men det är viktigt med ordentligt ekonomiskt stöd, likväl som hjälp med kompetens- och organisationsutveckling. Sociala verksamheter blir inte gratis för att de bedrivs i organisationsform, utan det är viktigt att organisationslivet kan anställa kompetenta verksamhetsutövare.

Vad är en insats värd?

Vad är samhällsvärdet av ungdomar som beslutar sig för att vara absolutister, eller skjuta upp sin alkoholdebut? Vad är samhällsvärdet när en handikapporganisation genom sin verksamhet förebygger en hjärtoperation eller en fotamputation?Det är bland annat dessa värden som måste lyftas upp i samtalen med kommuner och landsting kring stödet till organisationslivet. Det är viktigt att konkretisera innehållet i överenskommelserna, vad förväntas av organisationslivet och vilket stöd behöver vi för att kunna leva upp till förväntningarna.

Författare: Lars G

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace