Ny ombudsman

Jag heter Magnus Thene, är 38 år och kommer närmast från studieförbundet Sensus där jag arbetade som verksamhetsutvecklare. Innan min tid vid Sensus arbetade jag 8 år på föreningen Noaks Ark som informatör med frågor rörande hiv, aids, stigmatisering och utanförskap. Dessförinnan var jag verksam inom skolvärlden under ett par år.

Den 23 april tillträdde jag tjänsten som ombudsman vid HSO Skåne. Jag kommer att arbeta gemensamt med Lars Gustavsson fram till och med september. 
Just nu håller jag på med att sätta mig in i verksamheten och våra mest aktuella frågor inom handikappolitiken. Jag kommer även att göra en mindre kartläggning av handikapprörelsen i Skåne län, hur den fungerar idag samt dess beredskap inför framtiden.

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace