Ny satsning av regeringen

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att föreslå olika sätt för patienter med kroniska sjukdomar att skatta sin hälsa. Data ska rapporteras in till sjukvården. Det kallas patientrapporterade utfallsmått.

De uppgifter som patienterna rapporterar in ska bidra till bättre behandling för enskilda patienter. Kvalitetsregister som redan finns i vården ska utvecklas. Det är inte bara vården som har stor nytta av uppgifterna. De är viktiga även för forskningen. 

Svensk reumatologis kvalitetsregister är förebild 

Reumatiska patienter har under en längre tid fått rapportera in sina symtom till registret och skatta sin hälsa. De har rapporterat mått på smärta, trötthet, generellt hälsotillstånd och aktivitetshinder i vardagen. Rapporteringen har gjorts vid varje läkarbesök. Den har gjorts antingen genom ett formulär som har skickats in, via ett webbformulär eller på en dator med pekskärm på den reumatologiska mottagningen.

Registren ska kunna användas av många

Måtten som Socialstyrelsen ska ta fram ska kunna användas av patienter med många olika kroniska sjukdomar. Uppdraget ska redovisas senast den 30 mars 2014. Socialstyrelsen har fått 800 000 kronor av regeringen.

Källa: Dagens Medicin nr 35/2013

/Annette Svensson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace