Nytt journalsystem

Fem olika journalsystem blir ett och alla verksamheter skall kunna kommunicera med varandra. Detta medför ökad patientsäkerhet då vårdinformationen blir tillgänglig. Framtidsplaner finns för att kunna samordna vårdplanering och läkemedelslistor m.m.

Bild på gamla journaler i ett arkivUnder senare år har Primärvården Skåne och Habilitering och Hjälpmedel använt inte mindre än fem olika journalsystem för öppenvårdsverksamhet. Inget av systemen har helt uppfyllt patientdatalagen. Det har i princip funnits en lokal uppsättning av journalsystem på varje verksamhet och de har inte kunnat kommunicera med andra verksamheter. Detta medförde en stor pappershantering och det skapade stora kostnader och merarbete i verksamheterna.

Elektronisk kommunikation

Inom slutenvården använder alla Skånes sjukhus journalsystemet Melior. För öppenvården i Skåne fanns inget motsvarande system. Därför valde man att köpa in ett system som heter PMO. Öppenvårdens och slutenvårdens logik kring vårdinformation är olika. Öppenvården behöver tillgång till uppgifter över långa tidsförlopp. PMO skall möjliggöra elektronisk kommunikation. Detta kommer att underlätta administrationen och dra ner på pappersanvändningen inom primärvården. 

Patientsäkerhet

Den verkliga effekten blir när patientsäkerheten ökar, då patientens vårdinformation blir direkt tillgänglig. Habilitering och Hjälpmedel skall enligt tidplanen vara färdiga inom de närmaste veckorna med införandet och vecka 19 börjar införande i stor skala inom Primärvården i Skåne som består av 87 offentliga och 59 privata enheter.

Framtiden

Med det nya systemet hoppas man i framtiden kunna samordna vårdplanering, labbmedicin i Skåne men även kunna införa Elektroniska sjukintyg, remisser och svar samt gemensam läkemedelslista och läkemedelsordination.

Författare:Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace