Nytt nummer av HSO Skåne nr 1 2012

Detta nummer av HSO Skåne inne-håller artiklar om läget på arbets-marknaden och be-hovet av insatser för att skapa jobb. Läs också om varför det inte har kommit igång någon samverkan med Region Skåne. Att lyssna på vad patienterna tycker är också viktigt och enkäter kan vara en del av detta. Läs mer om hur Sveriges landsting använder kontinu-erliga enkätunder-sökningar på sid 4.

För att ladda ner infot följ denna länk, HSO Skåne nr 1 2012 (Öppnas i nytt fönster) 

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace