Nytt vårdprogram för fetma

Region Skåne har tagit fram riktlinjer för behandling av fetma. Fetma är en kronisk sjukdom som kräver livslång uppföljning och behandling. I den senaste folkhälsoenkäten framkom att 15 procent av den skånska befolkningen lider av fetma.

Person som går utomhus. Bilden visar enbart ben och fötter.Fetma blir en allt större folksjukdom. Enligt den senaste folkhälsoundersökningen lider hela 15 procent av de vuxna skåningarna av fetma. Detta innebär att man har ett BMI (Body Mass Index) på över 30.
OrsakFetma är en kronisk sjukdom som leder till ohälsa och nedsatt livskvalitet och risken för följdsjukdom ökar. Fetma orsakas av att man tillför mer energi än vad kroppen förbränner. Ärftlighet har en stor påverkan på sjukdomen.

Behandling

Region Skåne har utökat antalet dietister i primärvården för att de skall kunna hjälpa fler patienter. Det finns olika metoder för att behandla fetma. Kost och motionsvanor är viktiga och med handledning från läkare eller sjuksköterska kan det ge gott resultat.

Det finns även mediciner som kan vara ett komplement till motion och rätt kost. Vissa patienter med allvarlig fetma väljer att operera sig och minska magsäcksvolymen. Förra året opererades ca 800 patienter inom Region Skåne för fetma.

BMI räknas ut genom att ta vikten (kg) dividerat med längden gånger längden (m2)

 

Författare: Carina Stenkilsson


Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace