Ökad hälsa, bättre livskvalitet!

Vårt stora projekt Uppdrag Plushälsa är avslutat, men förhoppningsvis skall många av de aktiviteter som har startats upp fortsätta i föreningarnas regi. Hela 83 % av deltagarna i projektet upplevde helt eller delvis att de har fått bättre hälsa, genom att delta i någon projektaktivitet.

Under de tre år som projektet har pågått har 138 hälsogrupper startats upp och dessa har aktiverat ca 1250 personer. Under hela tiden har personliga ”vittnesmål” kommit till projekthandläggarna, om de positiva effekter som projektet har haft för deltagarna.

Många vinster

diagram över livs kvalité hur den har ökat för deltagarna

För de enskilda deltagarna har projektet haft många vinster. Hela 88 % anser att deras livskvalitet helt eller delvis har ökat, med den förbättrade hälsan. Detta har bland annat skett genom bättre socialt nätverk, viktminskning, minskat läkemedelsintag, bättre matvanor, ökad kondition, de är mer ute i friska luften osv. För de föreningar som har engagerat sig i Uppdrag Plushälsa har vinsten varit nya medlemmar, mer aktiva medlemmar och att verkligen skapa plusvärden för sina medlemmar.

Vad händer sedan?

För de föreningar som tycker att hälsoaktiviteter är viktiga för sina medlemmar är det viktigt att planera in det i sin ordinarie verksamhet och budget. Det är också en sådan verksamhet som Region Skåne vill stödja genom sina bidrag riktade till handikapprörelsen. 

ett gäng ur projektet som spelar golf

HSO Skåne har ett flerårsavtal med Folkhälsoberedningen vilket ger oss möjlighet att stödja vissa hälsoaktiviteter i medlemsföreningarna, då främst för att starta upp nya grupper.

Kommunalt ansvar

Både kommuner och regionen har ett ansvar att arbeta för en god hälsa, något som är nödvändigt för att vi skall klara den befolkningsutveckling som vi har. Det är därför viktigt att även kommunerna hittar stödstrukturer för organisationer inom den sociala ekonomin, som arbetar för att motverka den onödiga ohälsan.Förebyggande hälsoarbete måste ner på individnivå, det får inte stanna vid enbart politiska utfästelser och glassiga program.

Författare: Lars G

Här hittar du slutrapport och mer material från projekt Uppdrag Plushälsa

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace