Omorganisation på HSO Skåne

HSO Skånes styrelse har beslutat att organisera om arbetet på kansliet. Tjänsterna som administrativ chef och länsombudsman försvinner. De ersätts av två tjänster som handläggare, en med inriktning på administration och en med inriktning på information. Till detta kommer det att finnas en kanslist och projektpersonal.

Omorganisationen innebär att en person har sagts upp och länsombudsman Magnus Thene har slutat. Beslutet till omorganisation har sin grund i att HSO Skåne måste minska sina omkostnader. Resultatet har pekat på minus i ett par år.För vidare information kontakta HSO Skånes styrelse Sonja Jörgensen, personalansvarig, eller Gert Igheden, ordförande.

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace