Påverka, du kan göra skillnad!

Var med och svara på frågor som rör vardagslivet, hur fungerar kollektivtrafiken eller hur tillgängligt är det för dig när du vill gå på bio.

En person som sitter framför en dator.Frågorna ställs via enkäter på webben.

Frågorna kan handla om hur service och tjänster fungerar just för dig. Det kan till exempel handla om kollektivtrafik, frågor om arbete och tillgänglighet till kultur och idrottsliv.Resultatet kommer att användas som ett underlag i arbetet med att utveckla den framtida funktionshinderspolitiken.IT-frågan är ett samarbete mellan Hjälpmedelsinstitutet, Post- och Telestyrelsen samt Handisam.

Till dig som väljer att vara med och påverka kommer en Tia-lott på posten som tack för hjälpen.

Gå in och anmäl dig på Hjälpmedelsinstitutets webbplats, www.hi.se/itfragan

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace