Personlig hjälpmedelsbudget?

Regeringen har gett Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag att i samråd med funktionshinderorganisationer ta fram ett underlag för ett eventuellt genomförande av en försöksverksamhet, där varje brukare har en egen budget med ansvar för sina hjälpmedel. 

En person som sitter i sin el rullstol.Hjälpmedelsinstitutet har haft i uppdrag under 2007-2009 att sprida information och redovisa erfarenheter av projektet Fritt val av hjälpmedel. Vissa frågor framkom under denna period och regeringen beslutade i februari 2011 att ge utredare i uppdrag att ta fram förslag på hur ett system om fritt val av hjälpmedel kan komma att se ut. Denna utredning kommer att redovisas i december 2011.

Fritt val av hjälpmedel har varit ett sätt att öka den enskildes inflytande. Genom att ge brukaren fullt ansvar för sitt hjälpmedelsbehov och en budget för detta, skulle man kunna stärka inflytandet för den enskilde ännu mer. 

I utredningen skall Hjälpmedelsinstitutet ta fram bedömningsgrunder för vilka hjälpmedelsanvändare som kan vara lämpliga att erbjuda en personlig budget. De skall även ta fram rutiner och regelverk för hanteringen av hjälpmedlen inom försöksverksamheten. En annan viktig bit som också skall redovisas är de utbildningar som förskrivare och andra i processen behöver för att klara av ett fritt val av hjälpmedel.

Uppdraget kommer att redovisas till regeringskansliet senast den 29 februari 2012.

Författare: Carina Stenkilsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace