Politiska beslut saknas

Endast hälften av kommunerna respektive landstingen har politiska beslut för att öka möjligheten för funktionsnedsatta att få arbete. Trots att Sverige visar dåliga siffror när det gäller att anställa människor med funktionsnedsättningar vill endast fem procent inom kommuner och landsting att en kvoteringslag införs.

Som stora arbetsgivare har kommuner och landsting ett särskilt ansvar att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att finna en plats i arbetslivet. Det skall finnas plats för anställning men även praktik som är en viktig insats för att öka möjligheterna för att få ett arbete. 

Ser armen på en person som sitter vid ett skrivbord med en massa papper.Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en rapport baserat på en enkätundersökning som gjordes 2011. Den ger en bild av hur kommuner, landsting och regioner arbetar med att erbjuda möjligheter för personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden.
Bland människor med funktionsnedsättning är arbetslösheten nästan dubbelt så stor som för befolkningen i sin helhet.

Resultaten i rapporten

Mer än hälften av kommunerna och landstingen saknar politiska beslut eller riktlinjer för att öka möjligheten för funktionsnedsatta att bli anställda.Kommunerna svarar för 22 procent och landstingen för 1 procent av anställningarna där Arbetsförmedlingen har gått in med olika stöd för funktionsnedsatta. Av de kommuner och landsting som svarade på enkäten uppskattade hela 69 procent att de flesta utrymmen på arbetsplatsen var tillgängliga för anställda med funktionsnedsättning. I rapporten beskrivs konkreta exempel på hur olika kommuner och landsting har arbetat med att underlätta för personer med funktionsnedsättning. Region Skåne är ett av de landsting som har intervjuats.


Kvotering

Sverige och övriga nordiska länder har länge arbetat mest med inkludering genom omfördelning av resurser till arbetsmarknadspolitiska aktiviteter. Endast fem procent inom kommuner och landsting vill att Sverige skall införa en lag om att man måste anställa personer med funktionsnedsättningar.
I sjutton av Europas länder tillämpas en lagstiftad kvotering. Det innebär att ett företag av en viss storlek ska ha en bestämd andel personer med funktionsnedsättning bland sina anställda. Andelen varierar mellan två och sju procent. I t.ex. Tyskland ska alla privata och offentliga företag med mer än 20 anställda ha minst fem procent anställda med en allvarligare funktionsnedsättning. I vissa av dessa länder används straffavgifter för arbetsgivare som inte lever upp till kvoten.

 

Förafattare:Carina s

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace