Presentera och kommunicera bättre

Hur kan vi bli bättre på att kommunicera med våra medlemsorganisationer? Hur presenterar man en information så att det blir rätt uppfattat? Detta stod i fokus när HSO Skånes styrelse gick på utbildning i kommunikation. 

HSO Skånes verksamhet är omfattande och med många olika projekt kan det ibland vara svårt att ge en bra och enkel information till våra målgrupper. Att skapa en bra muntlig presentation är en arbetsprocess som det gäller att tänka igenom. För att bli bättre på detta gick HSO Skånes styrelse en kurs i kommunikationsträning. Föreläsaren var Shalini Persson, känd retorik- och kommunikationsexpert. Budskapet på utbildningen var att tänka igenom sitt budskap och ha en tydlig målsättning.

Shalini Persson framför tavlan där hon antecknar viktiga stödord.

Det viktiga anslaget

Många gör fel i sina presentationer genom att börja med ämnet direkt. Åhörarna missar viktig information om man glömmer att göra en bra inledning, ett anslag som gör att man fångar intresset och uppmärksamheten. Ofta har vi små egenheter när vi gör ett framträdande. Det kan vara ständiga rörelser med händer eller att lite stressat gå fram och tillbaka under tiden man pratar. Detta är något man kan träna bort och då blir presentationen så mycket bättre, uppmanade Shalini.

En bra dialog

Hur behåller man då intresset hos åhörarna? Jo, genom att variera sig och göra presentationen och dialogen levande, menade Shalini Persson. Uppmärksamheten följer ofta mönstret att det är början och slutet av en presentation som åhörarna lyssnar mest på. Variera därför presentationen så att den blir levande hela tiden, menade Shalini.

HSO Skåne kommer under hösten och vintern att öka dialogen med våra medlemsorganisationer genom föreningsbesök och dialogmöten. Förhoppningen är att vi skall använda det som vi lärde oss på utbildningen för att få en bra dialog med våra medlemmar.

Författare:Thomas P Larsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace