Projektet börjar slå rot

Det har snart gått tre månader och Redskapsboden som projekt börjar slå rot på allvar. Det har varit en hektisk tid med många möten, resor och mycket kontaktknytande. Många är intresserade av projektet och vill delta. Det är mycket glädjande.

Bild på träd rötter

Under det första projektåret ska deltagare inom projektet på olika sätt arbeta med artiklarna om tillgänglighet, arbete, politiskt deltagande samt ytterligare två rättigheter. Arbetet sker genom samtalsgrupper, intervjuer och analyser av rättighetsartiklarna samt gällande svensk lagstiftning. Till hösten är planen att de första redskapen ska utformas och prövas i samarbetspartnernas verksamheter.

Många är intresserade av att dela med sig

Ett av projektets huvudmål och själva kärnan i projektet är att starta upp två samtalsgrupper. Grupperna behövs för att kunna få in information om hur personer med funktionsnedsättning upplever sin vardag. Informationen ska sedan användas tillsammans med de rättigheter som finns i konventionen för att konstruera redskap som ger möjliga lösningar på uppmärksammade problem. Intresset har varit stort och det blir under projektets första år fyra grupper istället för två. 

Malmö och Helsingborgsområdet har var sin grupp med engagerade personer från bland andra HSO Skånes medlemsföreningar och handikappidrottsrörelsen. Ytterligare en grupp, på initiativ av Kjerstin Perby, studierektor vid Furuboda folkhögskola, kommer att finnas på folkhögskolan i Åhus och ingå som en del i skolans utbildning kring deltagande och demokrati. 

Den fjärde gruppen är en katt bland hermelinerna och kommer att vara sammansatt av tjänstemän inom olika sektorer som arbetar med funktionsnedsatta personer. Detta tack vare Janet Winslott på Finsam MittSkåne i Eslöv, Bitte Johannesson vid Malmö Högskola och Eva Fallgren på Helsingborgs stad.

Många har hört av sig och önskat grupper i både Kristianstad och Hässleholm. I år, 2013, kommer det dock inte att hinnas med grupper på dessa orter. Håll intresset vid liv och följ projektet på både HSO Skånes hemsida, på facebook och på projektets sida på www.arvsfonden.se. Projektet ska hålla på i ytterligare två år så det finns stora och goda möjligheter för både Kristianstad och Hässleholm att bygga upp sina egna grupper.

Vad har hänt så här långt i projektet?

De första månaderna har det varit många möten och mycket kontaktknytande. Projektledaren har träffat många intresserade och nätverkat med både tjänstemän, praktiker och eldsjälar. 

En av höjdpunkterna var Arvsfondens inspirationsdag för nya projekt. Under dagen fick representanterna för de nya projekten information om Arvsfondens arbete och möjlighet att ta del av både gamla projekt och träffa nya, pågående projekt. 

Nu är det dags att kavla upp ärmarna och genomföra de första samtalsgruppsträffarna och intervjuerna med folkvalda. De första två samtalsgrupperna har redan kommit igång och behandlat det stora området tillgänglighet på ett övergripande sätt. 

Intervjuerna ska ske inom rättigheten politiskt deltagande och de som blir intervjuade är politiker med någon form av funktionsnedsättning. 

Från projektledarens synvinkel

Mycket av arbetet sedan projektet startades har bestått av att hitta intresserade personer ur våra medlemsorganisationer som vill delta i projektet. Det är mycket glädjande att det finns så många intresserade och kunniga individer som vill vara med i projektet. Det ger hopp om projektets bärkraft och varaktighet. Kanske kan även nya projektidéer födas vid dessa möten?

Projekt har ett holistiskt synsätt och strävar efter att sätta individen i centrum för alla åtgärder och beslut som berör individen. Kunskapen om rättigheter måste överlag förbättras och uppfattningen om att rättigheter är stelbenta krav måste förändras. Rättigheter är ett medel för att förbättra samhället, för alla.

Redskapsboden är till huvuddelen ett deltagarbaserat projekt som är beroende av att intresserade personer med egna erfarenheter och åsikter engagerar sig och vill vara med. Det är en ypperlig möjlighet att både vara med och påverka hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska realiseras inom offentlig verksamhet och en möjlighet för alla att lära sig mer om sina rättigheter. Vad innebär rättigheterna och hur kan man som individ påverka förverkligandet av sina rättigheter? Det är även en ypperlig möjlighet att knyta kontakter för att skapa egna samtalsgrupper kring angelägna ämnen samt diskutera och föra fram goda exempel. 

Jag hoppas verkligen att medlemmarna i HSO Skånes medlemsorganisationer tar tillfället i akt och engagerar sig i projektet. Det ger garanterat mer än kunskap om våra mänskliga rättigheter.

Har du en idé om hur du, din förening, kommun eller ditt företag kan vara med och bidra inom projektet? Hör av dig!

/Susanne Svensson         

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace