Projekthandläggare DOA

Emelie Rydberg har nyligen påbörjat sin tjänst som projekthandläggare i projektet DOA, De Offentliga Arbetsgivarnas Ansvar. Emelie har sedan länge varit intresserad av och arbetat med personer med funktionsnedsättningar på olika sätt.

– Det började med att jag lärde mig teckenspråk på gymnasiet. Dessa teckenspråkskurser gjorde mig nyfiken på mer och efter vidare utbildning i teckenspråk läste jag hörselvetenskap, specialpedagogik och sociologi på Örebro universitet. Under denna utbildningstid blev jag intresserad av att forska och efter utbildningen började jag som doktorand inom Institutet för handikappvetenskap vid Örebro universitet. Mitt avhandlingsarbete handlade om dövas position på arbetsmarknaden.”

Efter sin forskarutbildning har Emelie arbetat som forskare och lärare inom handikappvetenskap vid bland annat Örebro universitet. Förutom att Emelie under flera år har arbetat teoretiskt med personer som har olika typer av funktionsnedsättningar har hon även arbetat praktiskt inom detta område, bland annat som ledsagare. 

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace