Rapport från Handikappförbundens kongress, 15-16 maj

Två intensiva dagar bjöd på intressanta föreläsningar, paneldebatt och en rad högst aktuella frågeställningar inför framtiden. Fokus låg på kommande val 2014, bristande tillgänglighetsarbete, rättssäkerhet och en tillbakablick på vad som hänt med riksdagspartiernas utlovade funktionshinderpolitik.

Handikappförbundens kongress inledde med en öppen seminariedag med efterföljande kongressförhandlingar inom stängda dörrar. Som ombud för HSO Skåne hade jag möjlighet att delta vid båda dagarna, en mycket välbehövlig erfarenhet som förutom ny kunskap även gav ett ordentligt breddat kontaktnät på riksnivå.

Försäkringskassan brister i handläggning

Inspektionen för Socialförsäkringen (ISF) presenterade utefter sin nyligen släppta rapport en rad brister inom Försäkringskassans handläggning av ärenden gällande nekad sjukpenning. ISF ställer sig kritisk till på vilket sätt besluten skriftligen meddelas den enskilde individen samt den skillnad som föreligger beroende på vilket kontor som gör eventuella omprövningar. Det finns ett tydligt förbättringsbehov inom Försäkringskassans organisation. Migränförbundets jurist pekade även på ett behov av ökad rättssäkerhet för att inte ytterligare försämra levnadsförhållandena för personer som redan mår dåligt.

Ung med funktionsnedsättning – redan uträknad?

Ungdomsstyrelsen rapport Fokus 12 pekar på försämrade levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning i förhållande till befolkningen i stort. Inom i stort sett alla områden – skola, arbetsliv och fritid – är ungdomar med funktionsnedsättning missgynnade. Förväntningarna på regeringens nya ungdomspolitiska proposition är höga men frågan är om propositionen på allvar tar upp även behoven från funktionshindergruppen?

representanter från de olika partierna på Handikappförbundens kongress Handikappförbundens paneldebatt tjuvstartar valrörelsen

Partisekreterare, partiledare och företrädare i funktionshinderfrågor från samtliga riksdagspartier förutom SD fanns på plats och fick stå till svars för tidigare års arbete med funktionshinderfrågor. De stora frågorna handlade givetvis om varför arbetet med enkelt åtgärdade hinder har tagit sådan tid och vilka frågor partierna kommer driva i valrörelsen 2014. Samtliga partier ser positivt på arbetet med Handikappförbundens främsta valfråga, möjligheten till försörjning för alla, men har olika vägar till målet. Frågan är om partierna kommer lyckas bättre än i förra valet med att synliggöra personer med funktionsnedsättning, som faktiskt utgör var femte väljare. 

På lokal- och regionnivå blir det upp till oss vid HSO Skåne att tillsammans med våra medlemsförbund föra en tydlig och klar kommunikation med politiken om förväntningarna inför kommande val. Ett arbete som kommer påbörjas under tidig höst. Håll därför ögonen öppna på arrangemang och nyheter kring detta på vår hemsida.

/Magnus Thene, Ombudsman

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace