Rapport från årsmötet

Den 24 april hölls årsmötet vid HSO Skåne. Cirka 60 representanter från våra medlemsorganisationer deltog och började kvällen med lättare förtäring och mingel. 

I år hade vi äran att få välkomna regionstyrelsens ordförande, Pia Kinhult, M, som valdes till årsmötets ordförande. 

Verksamheten 2011

Efter inledning av årsmötesförhandlingarna fick styrelsens ordförande Gert Igheden uppdraget att berätta om årets verksamhet. Det senaste året har HSO Skåne koncentrerat sitt arbete kring bland annat tillgänglighetsfrågor, arbetsmarknadsfrågor samt kontinuerlig samverkan och dialog med olika berörda instanser inom Region Skåne.

Lars Gustavsson som visar HSO Skånes program för 2010-2014Ombudsman Lars Gustavsson redovisade verksamhetens många lyckade projekt. Bland dessa bör speciellt nämnas SIA, Stegen in i arbetslivet, som uppvisar ett fantastiskt resultat av antalet deltagare som har fått arbete, praktikplats eller börjat studera på högre nivå. Andra projekt med gott resultat är Uppdrag Plushälsa samt NINA 3.0 – ett projekt om sociala medier. Fullständig verksamhetsberättelse för år 2011 kommer att finnas på hemsidan inom kort. 

Att arbeta med tillgänglighet

Under föredragningen om det gångna årets verksamhet ställdes en fråga från FEB, Föreningen för el- och bildskärmsskadade, om hur man arbetar med tillgänglighetsfrågor och behovsanpassning för elöverkänsliga personer. 
Tillgänglighetsfrågan är en bred fråga där många intressegruppers behov skall tillgodoses. HSO Skåne är medvetna om dess komplexitet och arbetar därför långsiktigt med att tillgodose så många intressegruppers behov som möjligt, även de elöverkänsligas.

Nya ledamöter i styrelsen

Styrelsens sammansättning förändrades något inför kommande verksamhetsår. 

Pia Kinhult mötets ordförande

Gert Igheden omvaldes som ordförande på två år och vi välkomnar våra nya ledamöter Sonja Jörgensen och Gerd Winoy Mowitz som valdes på två år och ersättare Britt-Marie Dahlberg som valdes på ett år.

Möjligheten att påverka

Som avslutning på mötet berättade Pia Kinhult om det handikappolitiska arbetet inom Region Skåne. Pia betonade bland annat vikten av god information, rakhet och dialog mellan intresseorganisationerna och de politiska företrädarna. Jag vill därför trycka lite extra på den möjligheten. Gör era röster hörda, antingen direkt från era organisationer eller via HSO Skåne. 

För min egen del var årsmötet ett mycket passande tillfälle att få presentera mig själv och träffa representanter från våra medlemsorganisationer. Jag ser det som en fantastisk möjlighet att få arbeta parallellt med Lars under hans sista tid som ombudsman. 

Författare: Magnus Thene Ombudsman HSO Skåne

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace