Redskap för förändring

HSO Skåne startar nu projekt Redskapsboden, som ska ta fram konkreta arbetsredskap för att förverkliga FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionen innefattar bl.a. 26 rättighetsartiklar som täcker in de flesta livsområden och Sverige har förbundit sig att leva upp till dessa rättigheter.

Trots att Sverige är ett land med högt utvecklad vård, omsorg och socialt stöd till människor i olika behovssituationer, inte minst på funktionshinderområdet, finns det ändå brister i förhållande till konventionen. Projektet Redskapsboden ska ta fram verktyg som gör det lättare att upptäcka konkreta brister och åtgärda dessa.

Bild på olika studie materiell som finns om konventionenHela livssituationen

Konventionens rättighetsartiklar handlar om människors hela livssituation: om tillgänglighet, möjlighet att förflytta sig, rätt till utbildning, arbete, vård, hälsa, rehabilitering, politiska rättigheter och mycket mer. Inom projektet ska vi under det första året välja ut och arbeta med fem rättighetsartiklar, för att under år två gå vidare med ytterligare ett antal artiklar.

Samarbetspartners

Region Skånes handikappberedning är en samarbetspartner i projektet. Vi söker även intresserade kommuner och andra organisationer/myndigheter som vill delta. Medverkande samarbetspartner kommer att bli testpiloter och har naturligtvis också möjlighet att påverka vilka av konventionens artiklar som vi kommer att arbeta med, likväl som att påverka utvecklingen av redskapen.

Utifrån svårigheter

Arbetet kommer att utgå från de olika svårigheter som personer med funktionsnedsättning har, de svårigheter som innebär hinder i vissa situationer. Det är t.ex. svårighet att röra/förflytta sig, överkänslighet mot vissa ämnen, svårighet att tolka och bearbeta information och svårighet att höra eller se. Dessa svårigheter kommer att analyseras i förhållande till konventionens rättighetsartiklar för att därigenom ge uppslag till förändringsbehov och åtgärder.

Fokusgrupper

En del av arbetet med att ta fram de olika redskapen kommer att ske i fokusgrupper, med personer som har olika funktionsnedsättningar/svårigheter, så att de kan bidra med sina perspektiv och erfarenheter i arbetet. Vi söker nu personer från HSO Skånes medlemsorganisationer som är intresserade av att delta i en fokusgrupp för att dela med sig av sina livserfarenheter. Deltagare i projektet får utgifter ersatta samt kommer att få möjlighet att delta i utbildningar kring FN-konventionen och de redskap som vi tar fram.

Intresserad

Enskilda personer, likväl som kommuner, myndigheter eller organisationer som är intresserade av att delta i en fokusgrupp ombeds kontakta vår projekthandläggare Susanne Svensson på susanne.svensson@hsoskane.se eller 042- 25 64 46 omgående. Projektet håller på att starta upp.

/Lars G

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace