Redskapsboden – en del av Arvsfondsfamiljen

HSO Skånes projekt Redskapsboden - Från FN-konvention till vardagsverklighet är finansierat med medel från Arvsfonden. Vad innebär det att vara ett Arvsfondsprojekt och kan vem som helst söka pengar från Arvsfonden?

Arvsfonden är en av Sveriges största finansiär av föreningsstödda projekt. Varje år delar Arvsfonden ut miljoner till kreativa projekt med målen att förbättra tillvaron för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Allmänna arvsfonden har sedan 1928 delat ut pengar till mängder av projekt, vilka vissa idag är permanenta delat av vårt samhälle som t.ex. BRIS, barnbidraget, Cirkus Cirkör, Moomsteatern, studiestödet och den allmänna förskolan.

Varaktighet och nyskapande
arvsfonden logga

Arvsfonden ställer tre övergripande krav på de projekt som ska få pengar och det är att projektets verksamhet och syfte ska rikta sig till barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, att ska ha projektet ha en strategi för att kunna överleva även efter att finansieringen av Arvsfonden upphör samt att själva projektidén ska vara nyskapande eller utvecklande. 

Det är viktigt att projektets resultat kommer så många individer till godo som möjligt då pengarna som används inom projektet kommit från allmänna medel. Ett sätt att få ett projekt att överleva är att knyta samarbetspartner till projektet, att införliva verksamheten i offentlig verksamhet eller utveckla en bärkraftig idé som kan ge en affärsverksamhet mervärde.

Projektet ska vara nyskapande och utvecklande på något sätt. Det kan t.ex. innebära att projektet utvecklar en ny metod för en verksamhet, eller vidareutvecklar en redan existerande metod. Det kan också innebära att projekten ska inspirera andra organisationer att utvecklas och skapa något nytt som t.ex. en lekplats som är tillgänglig för alla, med eller utan funktionsnedsättning.

Deltagarbaserat

Grundbulten i ett projekt är att målgruppen ska vara involverad och kunna göra sin röst hörd. Ett arvsfondsprojekt är tänkt att vara av målgruppen för målgruppen. Det är viktigt för demokratin och för tillvaratagandet av de mänskliga rättigheterna att grupper som annars kan ha svårare att göra sina röster hörda har ett forum där deras perspektiv är normen. För ett arvsfondsprojekt är det att barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning representerade i projekten.

Redskapsboden – en del av Arvsfondsfamiljen

Redskapsboden samarbetar med Region Skåne, Helsingborgs stad, Malmö Högskola, Finsam MittSkåne m.fl. för att kunna uppfylla kravet på varaktighet och överlevnad efter projekttidens slut. En samarbetspartner inom projektet tar på sig att under testperioden pröva de redskap som utvecklas inom projektet i sin verksamhet. Verksamheten ger sedan återkoppling på redskapen så att de kan justeras och än mer uppfylla de krav verksamheten och konventionen har. Detta arbetssätt ökar även möjligheterna för att resultatet av projektet – redskapen för att förverkliga och förenkla användandet av konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning – implementeras som ett användbart stöd och hjälpmedel inom organisationen. 

Den nyskapande idén inom projektet är att utveckla de tankar och förfaranden som redan finns inom andra rättsområden t.ex. barns rättigheter och utveckla liknande verktyg och modeller för rättighetsuppfyllelse för personer med funktionsnedsättning.

Redskapsboden är ett deltagarbaserat projekt. Det innebär att det bygger på de erfarenheter och önskemål som personer med funktionsnedsättning har av och om sin vardag. Denna information ska sedan behandlas och analyseras tillsammans med de rättsregler som finns i konventionen och svensk rätt för att slutligen bli de redskap som kan validera huruvida verksamheter följer de mänskliga rättigheterna. 

Har du en idé? Sök pengar!

I dagens Sverige är samhällsutvecklingen beroende av att det finns kreativa eldsjälar inom föreningslivet som brinner för att förändra morgondagen till det bättre för sina medmänniskor. Arvsfonden gick tidigare i år ut i medierna och meddelade att under 2014 har de som mål att dela ut 600 miljoner till projekt runt om i Sverige. Har du en idé som din förening skulle kunna genomföra? Tveka inte att söka pengar från Arvsfonden. Kanske är det just ditt projekt som blir nästa BRIS eller sitter du inne på nästa tekniska hjälpmedel som kommer att bli lika viktigt som permobilen? Att vara ett Arvsfondsprojekt är mer än att uppfylla kriterier och redovisa beviljade medel, skriva projektplaner och upprätta deltagarlistor – det är att förändra vardagen till det bättre för andra människor.

/Susanne Svensson


Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace

Relaterad information

Länk till arvsfonden (öppnas i nytt fönster)

http://www.arvsfonden.se/