Redskapsboden har startat

Susanne Svensson har nyligen påbörjar tjänsten som handläggare för projektet Redskapboden. Susanne är jurist och har erfarenhet av att arbeta med rättighetsfrågor i olika sammanhang, både i Sverige och internationellt.

Susanne har tidigare jobbat inom både ideella organisationer och myndigheter. ”Jag har arbetat med och varit engagerad i frågor som rör mänskliga rättigheter under hela mitt yrkesverksamma liv.” Susanne kommer närmast från Skolinspektionen där hon arbetade med rätten till utbildning för barn och ungdomar.

Susanne har även arbetat med metodutveckling för att förenkla användandet av rättigheter inom kommunal verksamhet. ”Det jag framförallt brinner för är att förverkliga juridiken så att den går att använda i vardagliga situationer på ett enkelt sätt.”

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace