Region Skåne satsar på tillgängligheten

Nu skall alla medborgare på ett enkelt sätt kunna anmäla hinder i den fysiska tillgängligheten på alla Region Skånes fastigheter. Även om du går på en privat vårdcentral skall anmälan tas emot och behandlas. Region Skåne lanserar tillsammans med HSO Skåne en ny webbtjänst. För dig som inte har dator kommer det att gå att ringa in.

Region Skåne lanserar tillsammans med HSO Skåne en webbtjänst, med vilken människor med funktionsnedsättning och anhöriga ska kunna påpeka brister i tillgängligheten i och kring Region Skånes lokaler.

Region Skåne arbetar kontinuerligt för att identifiera och åtgärda hinder i den fysiska tillgängligheten vid sjukhus, vårdcentraler och övriga lokaler som tillhör regionen. Alla hinder upptäcks inte, vilket gör att en del brister riskerar att lämnas oupptäckta och utan åtgärd.

Anmäl hinder

För att göra arbetet med borttagandet av enkelt avhjälpta hinder mer effektivt lanseras nu denna webbtjänst. Varje medborgare som upptäcker problem i den fysiska tillgängligheten vid t.ex. en vårdcentral skall kunna anmäla hindret på webbsidan eller ringa ett telefonnummer.
Region Skåne kommer att behandla alla anmälningar som kommer in och lovar att återkomma med feedback till den som anmält.

De hinder som kommer att anmälas kanske inte alltid går att åtgärda, men då lovar Region Skåne att återkomma och berätta för den som har gjort anmälan varför det inte går eller att det ligger i en åtgärdsplan på grund av kostnaden för borttagandet av hindret.
Redan i nästa vecka tas webbtjänsten i bruk.

Gå in och läs mer och gör din anmälan på

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Regionservice-samlingsnod/Regionservice/Aktuellt_/Region-Skane-lanserar-digital-tjanst-med-fokus-pa-/

För dig som har svårt att hantera webben:

Regionservice Kundtjänst på telefon 046 - 275 25 00.

Har öppet helgfria vardagar klockan 08.00-16.00.

/Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace