Regionen satsar på mångfald

Folk som står på en gågataRegion Skåne har två projekt som syftar till att få in fler människor med funktionsnedsättning på arbetsplatserna och öka kunskapen kring mångfald och funktionsnedsättningar, i ett steg till att bli en ännu bättre arbetsgivare. I somras startade projektet ”Vägen in” och det andra projektet ”Förståelse öppnar nya dörrar ” har precis börjat.Båda projekten finansieras med medel från ESF, Europeiska Socialfonden. Socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap.

Projekten

”Vägen in” är ett projekt som handlar om att ge fler personer med psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning, möjlighet att praktisera och få arbete inom någon av Region Skånes förvaltningar. Projektet är till för att öka rekrytering av målgruppen inom Region Skåne.Målet är att 20-25 personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning får praktik/anställning inom Region Skåne. HSO Skåne deltar i projektet.

Det andra projektet ”Förståelse öppnar nya dörrar” syftar till att öka kompetensen för personalen som kommer att ta emot och arbeta med personer med funktionsnedsättning.Samhället måste ta tillvara all mångfald och låta det berika och skapa kunskap. Genom projekten kan man hoppas att den rädsla och den okunskap som råder kring funktionshinder, kommer att övervinnas och långsiktigt skapa bättre arbetsplatser för alla. Det är i första hand miljön och omgivningen som är hinder, inte diagnos eller en sjukdom. 

Förafattare:Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace