Rehabilitering med djur och natur

Nu blir det möjligt för patienter i Skåne, som tillhör en vårdcentral som ingår i ett utvecklingsprojekt inom Region Skåne, att få rehabilitering på en av de elva gårdar som kommer att ingå i ett speciellt rehabiliteringsprojekt.

Region Skåne satsar på möjligheten till rehabilitering i samklang med djur och natur. Förhoppningar finns om att det skall bli ett alternativ till den traditionella vården. 

En kvinna som står och klappar en unghäst ute på landsbygden. Nytt självförtroende

Patienten kan bygga upp sitt självförtroende, då vetskapen om att man kan klara av saker gör att patientens självförtroende växer. Att tala om problem och vad man inte kan göra, är i många fall förödande. Förhoppningen är att kontakten med djur och natur skall vända på detta.

Region Skåne och Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp startade för några år sedan en naturunderstödd rehabilitering tillsammans med några vårdcentraler. Resultatet blev positivt och Region Skåne vill gå vidare med metoden.

Vem får vara med?

Region Skåne och Sveriges lantbruksuniversitet skall starta ett samarbete mellan olika gårdar och vårdcentraler, där lämpliga patienter skall få rehabilitering under ca sex till åtta veckor. Genom att kartlägga och forska inom området, hoppas man att det kan leda fram till nya inslag i framtidens rehabilitering. 

Är man som patient listad hos någon av vårdcentralerna som kommer att vara med i studien, finns det möjlighet att delta om en läkare anser att det är lämpligt. Elva gårdar runt om i Skåne har godkänts av SLU Alnarp och LRF för att vara med och ta emot patienter i utvecklingsprojektet som kallas ”Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd”.

Författare: Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace