Rehabiliteringsbrister i Skåne

I en ny rapport granskas samverkan kring rehabilitering i Skåne. Tydliga mål kring rehabiliteringsverksamheten saknas inom både regionen och kommunerna. Rehabiliteringskedjan bryts när sjukhusen skriver ut patienter tidigare och tidigare. Rehabplaner upprättas inte alltid när det borde göras, när det sker är kvalitén på planerna oftast dålig.

 

Rapporten granskar samverkan kring rehabilitering i Skåne, som är en komplex verksamhet. Den består av två huvudmän, kommunerna och regionen samt tre olika aktörer, sjukhus, primärvård samt kommunal vård och omsorg.

Sjukgymnast som tränar en patient

Saknas mål

Genom granskningen vill man få fram hur de skånska kommunerna samverkar med Region Skåne när det gäller rehabilitering samt skillnader som kan förekomma inom regionen. Både inom Region Skåne och inom kommunerna saknas tydliga mål beträffande rehabilitering. Hälsovalsenheterna saknar incitament för att arbeta med rehabilitering. Sjukhusen saknar i vissa fall kunskap och engagemang.

Stora skillnader

Inom Skåne finns det tydliga skillnader avseende arbetssätt, rutiner och tillämpningar. Samarbetet mellan regionen och kommunerna sker bäst i nordost och sydost vilket leder till att patientens behov bättre kan tillgodoses och rehabiliteringen blir bättre. 

Regionen skall ta de patienter som är i akut behov av rehabilitering och de tar oftast hand om kortare rehabiliteringar på kliniker samt dagrehabinsatser. Kommunen tar de patienter som är mindre akuta och rehabiliteringen omfattar oftast hjälpmedel och träning. Patienten vårdas i dag mindre och mindre antal timmar på sjukhus. Detta har medfört större belastning på kommunerna. Sjukhusen saknar i flera fall engagemang och kunskap för att se till att patienten får en samordnad vårdplanering innan hon/han lämnar sjukhuset. Detta leder till att rehabiliteringskedjan bryts. Hälsovårdsenheterna behöver då ta större ansvar så att detta inte sker, men de har för lite resurser för att ta hand om patienter i behövlig omfattning. 

Gå gärna in och läs rapporten här (PDF öppnas i nytt fönster)

Författare:Carina Stenkilsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace