Rekrytering av personer med funktionsnedsättning

När man talar om rekrytering av personer med funktionsnedsättning kommer ofta olika hinder upp. Det kan till exempel vara att det inte finns pengar för att anställa, att facket ställer krav som upplevs svåra att utföra och att man upplever att det innebär extraarbete som man inte har tid till.

Tyvärr blir det lätt att fördelarna med att ha en person med funktionsnedsättning som medarbetare glöms bort. 

Fördelar med att rekrytera personer med funktionsnedsättningTjej i rullstol sitter vid matbord

Det finns flera fördelar med att ha personer med funktionsnedsättning som medarbetare. Det ger ett nytt rekryteringsunderlag för många arbetsgivare och en ökad mångfald på arbetsplatsen. Ofta innebär det att man får mycket motiverade och lojala arbetstagare. Att ha medarbetare med olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar och utvecklar en verksamhet. 

Faktorer som främjar rekryteringen

Enligt tidigare gjorda undersökningar finns det flera faktorer som främjar rekrytering av personer med funktionsnedsättning. Några av dessa faktorer är:

  • Arbetsgivare ska använda sig av kompetensbaserad rekrytering. En funktionsnedsättning ska inte spela någon roll för om man får en tjänst. Rekryteringen ska utgå från sökandens kompetens i förhållande till tjänstens kompetenskrav. 
  • Öka kunskapen om funktionsnedsättning genom utbildningsinsatser till chefer och medarbetare. Detta kan göra att attityder ändras och rädslor försvinner.
  • Arbetsgivare som har tidigare erfarenhet av anställda med funktionsnedsättning är mer positivt inställda till att anställa fler. En orsak till detta kan vara att arbetsgivaren då har mer kunskap kring vad det innebär att ha en person med funktionsnedsättning som anställd. 
  • Engagera ledningen.
  • Förbättra tillgängligheten på arbetsplatsen. Fler tillgängliga arbetsplatser gör det möjligt för fler personer med funktionsnedsättning att söka sig dit. 
  • Ekonomiskt stöd till arbetsgivaren i form av lönebidrag eller till arbetshjälpmedel.
  • Arbetsgivare kan erbjuda praktikplatser. Dessa ger arbetstagaren en chans att testa på ett arbete och få arbetslivserfarenhet. För arbetsgivaren handlar det om att få erfarenhet och kunskap i att ha en person med funktionsnedsättning på sin arbetsplats. 

/Emelie RydbergDela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace