Stegen in i arbetslivet - Ett framgångsrikt projekt

Sia-projektet har avslutats med en tredje årskonferens. På konferensen deltog ett 80-tal personer, allt från beslutsfattare till dem som dagligen arbetar med att få ut yngre funktionsnedsatta på arbetsmarknaden. De flesta kom för att få höra om den metodik som har använts inom projektet och som har gjort att det rönt stor framgång. 

Bild på Emil Jensen med sin gitarrModerator för dagen var Emil Jensen som skildrade världen, hur olik den är för varje individ men trots det är det en och samma värld där alla bor. Den är hemsk från vissa och vacker från andra perspektiv. 

Bild på PO Hedvall från Furuboda och Certec

PO Hedvall från Furuboda och CERTEC gav en betraktelse över tillgänglighetsbegreppet och sin syn på detta. Han vill bredda perspektivet och också lägga till en individuell dimension.

Deltagarna på konferensen fick genom de metodikfilmer som har tagits fram möta några av de ungdomar som har passerat genom SIA-projektet och som har fått ett helt annorlunda liv. Deras berättelser om ett liv med nya perspektiv och framtidsutsikter, fick de flesta i publiken att inse vikten av SIA. 

SIA ger samhällsvinst

Bild på Samuel som är projektledare för SIA

Projektledare Samuel Löfgren åskådliggjorde inte bara de mänskliga vinsterna i projektet utan även de ekonomiska. Av de 100 personer som har deltagit i projektet har 30 % fått en varaktig meningsfull sysselsättning. 10 % av dem studerar och 75 % har deltagit i någon form av praktik.Om 10 personer är i utanförskap i 10 år kostar det samhället ca 66 miljoner kronor i välfärdskostnader, produktionsbortfall och inte minst personligt lidande. 

Om dessa personer i stället hade fått en insats på två år och sedan arbete skulle samhället tjäna 18 miljoner kronor efter 10 år. Det blir 84 miljoner kronor i vinst! 

Tidsramar kan ge stress

I projektet har SIA haft ett samarbete med Malmö högskola och docent Ann-Christine Gullacksen. Hon har medverkat som forskningsexpertis i metodutvecklingen och i arbetet med framtagandet av metodboken som kommer ut nästa år. 

Gullacksen sa något som är högst aktuellt då vi i dag bygger upp mycket kring tidsramar inom sjukförsäkring och rehabilitering. Varje människa är unik, tidsramar är farliga då motivation i stress har en tendens att bli manipulation.

Bild på Christina Husmark PherssonSänkta trösklar högt i tak 

Sist ut för dagen var Christina Husmark Pehrsson, riksdagsledamot och under 2006-2010 socialförsäkringsminister.  I maj 2012 presenterade hon Funk-A utredningen som kom att kallas Sänkta trösklar högt i tak. Utredningen tar upp många positiva förändringar bl.a. att höja lönestödet till 19 800 kronor. Det skulle innebära att fler kan få arbete. Även befintliga arbetsgivare skall kunna ges lönestöd när företaget nått denna gräns inom rehabiliteringsansvaret. 

Stora vinster

Lars Gustavsson från HSO Skåne pekade i sin avslutning åter på de stora samhällsvinster som projektet har genererat.

Lars Gustavsson HSO SkåneDet är de individuella personliga vinsterna och samhällsvinsterna med kanske 300 års sammanlagd arbetsinsats.- Skall fler komma ut i arbete måste man rikta in sig på att det offentliga Sverige tar ett större ansvar och att man också kanske ser organisationsvärlden som en arbetsmarknad för gruppen, menade Lars Gustavsson. Han pekade också på vikten av att regeringen i sina satsningar stöder dem som kan uppvisa dokumenterade framgångar med målgruppen, snarare än att försöka få fart på dem som har misslyckats hitintills.

/Carina Stenkilsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace