Sjukdomsförebyggande arbete

Hur har Region Skåne använt sig av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder? Socialstyrelsen har tagit fram en broschyr med exempel.

Idag vet vi att det finns effektiva metoder för att hjälpa patienter som röker, har ett riskbruk av alkohol, en otillräcklig fysisk aktivitet eller ohälsosamma matvanor. Att förvandla vetenskap till praktisk hälso- och sjukvård är den stora utmaningen.

En person som sitter och tränar med en hand cyckelBroschyr om Region Skåne

I en broschyr har Socialstyrelsen intervjuat olika företrädare för Region Skåne om arbetet med att implementera sjukdomsförebyggande metoder.

Vad säger de intervjuade?

Hälso- och sjukvårdsdirektör Karin Christensson anser att arbetet med levnadsvanorna behöver ännu mer bli en integrerad del i den ordinarie hälso- och sjukvården.  Region Skåne har utarbetat en mall för registrering och uppföljning av levnadsvanorna som kan användas i journalsystemen.

 – Det är jätteviktigt med en sådan mall för att kunna följa upp och utvärdera arbetet, anser Anna Friberg som är hälso- och sjukvårdsstrateg.

Viktigt med engagemang och attitydförändring

Alla som vill leverera vård i Hälsoval Skåne måste leva upp till de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder som finns i vårdprogrammet.

– Det vi vill åstadkomma är ett engagemang och en attitydförändring. Vi vill att arbetet med levnadsvanorna ska vara uppföljningsbart, men tanken är att administrationen för vårdpersonalen inte ska öka. säger Magnus Kåregård som är medicinsk rådgivare. 

Maria Bjerstam är FaR-samordnare i Region Skåne. FaR = fysisk aktivitet på recept. Hon är också projektledare för vårdprogrammet.

– FaR kräver både patientcentrerade samtal och uppföljning för att få någon riktig betydelse, säger hon. En av de stora utmaningarna med FaR är just uppföljning. – Dokumentationen måste vara användbar för verksamheterna också. De ska känna att de kan plocka ut information som är nyttig i deras egen verksamhet.

Kunskap och utbildning är viktigt

– Det ska vara samma krav på kunskap och utbildning när det gäller att ge råd om matvanor och nutrition som när det gäller de andra levnadsvanorna, säger dietist Anna Stubbendorff.

– Att få frågorna om levnadsvanor att bli verkliga i hälso- och sjukvården handlar mycket om att cheferna ska visa att de är en lika viktig del av verksamheten som allt annat, säger folkhälsostrateg Matti Leijon.

/Annette Svensson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace