Statsrådet är otydlig!

I en debattartikel som publicerades i flera skånska tidningar under vecka 33 ställer Gert Igheden och Lars Gustavsson frågan till statsrådet Erik Ullenhag, om vi kan förvänta oss ett lagförslag som gör otillgänglighet till en diskrimineringsgrund.

Under valrörelsen 2010 sade sig en majoritet av riksdagspartierna ställa sig bakom en lagstiftning som gör otillgänglighet till en diskrimineringsgrund. I utredningen ”Bortom fagert tal – om otillgänglighet som diskriminering”, föreslås införandet av en sådan lagstiftning. 

En person som mäter lutningen på en trottoar

Ett flertal remissvar tillstyrker utredningen.Även i den tidigare diskrimineringsutredningen fanns förslaget med, men lyftes bort av dåvarande regeringen ”för vidare utredning.” En sådan utredning har nu genomförts, så få saker kan vara osäkra.

Vi frågade därför integrationsminister Erik Ullenhag:Stadsrådet Erik Ullenhag

  • SkallSverige sluta diskriminera människor med funktionsnedsättning genom bristande tillgänglighet?
  • Ställer du upp bakom de löften som ditt parti, Folkpartiet, gav i valrörelsen tillsammans med en majoritet av riksdagspartierna?
  • Kan vi förvänta oss ett lagförslag under hösten?


Statsrådet Erik Ullenhag (Foto: Peter Knutson) svarar att han står bakom sitt partis löften, att lagfrågor tar tid och att

Fp inte är ensamma i regeringen, men att ”kursen ligger fast”.Vi tycker att svaret är för vagt. Statsrådet har den senaste tiden synts mycket i tv i frågan om HBT- och etnisk diskriminering. När det gäller diskriminering av människor med funktionsnedsättningar tycker vi att han borde hålla samma höga profil, såvida han inte är ålagd en annan agenda än den uttalade. Det är hög tid att komma ”Bortom fagert tal”.

Författare:Lars Gustavsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace