Styrelseledamöter sökes

Valberedningen för HSO Skåne önskar få in namnförslag på
personer som kan tänkas bli ledamöter eller ersättare i HSO Skånes styrelse.

Vi söker personer som:

  • gärna är i yrkesverksam ålder
  • har ett intressepolitiskt intresse för funktionshinderfrågor
  • har erfarenhet av funktionshinder
  • vill arbeta ideellt med övergripande funktionshinderfrågor

HSO Skåne har ett brett arbetsområde och vi söker personer som
kan och vill engagera sig i vårt intressepolitiska arbete.
Gå gärna in på vår hemsida för att se vilka frågor vi jobbar med.
www.hsoskane.se
Förslag på lämpliga och intresserade personer skickas till
valberedningens ordförande, Margareta Lindgren
046709837@telia.com

Skriv lite kort om varför personen som du föreslår är lämplig
till att vara med i HSO Skånes styrelse och eventuellt vilka
områden som personen vill jobba med i styrelsen.
Telefon till Margareta är 046-70 98 37

Valberedningen vill snarast få in förslagen.

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace