Tandvårdsstödet blir bättre

Det införs nya delar i det statliga tandvårdsstödet. Föreskriften TLVFS 2012:2 samt ett särskilt tandvårdsbidrag för vissa patientgrupper som börjar gälla 2013. Patienter med mycket tandvårdsbehov kommer få bättre skydd.

Den 1 januari 2013 börjar ändringarna i ersättningsregler och åtgärdslista att gälla. Genom ändringarna vill man anpassa sig till de nationella riktlinjer som finns för vuxentandvården.

Högkostnadsskyddet

patient hos tandläkarenNya delar kommer ingå i högkostnadsskyddet detta kommer ha stor betydelse för patienter som har stora tandvårdsbehov. Patienterna kommer få bättre skydd mot höga kostnader. Högkostnadsskyddet kommer vara oförändrat för år 2013 (3 000 kr respektive 15 000 kr vilket anger när staten betalar 50% respektive 85% av beloppet) Beloppen kommer varje år att ses över i samband med när referenspriserna sätts. Referenspriserna har förändrats till viss del, några priser har höjts och andra sänkts. I beräkningen har det tagits med tid- och materialåtgång samt metodval i ingreppet.

Tandvårdsbidraget

Det särskilda tandvårdsbidraget skall patienter med främst förebyggande tandvård på grund utav sjukdom eller funktionsnedsättning ta del av. Det är enbart till för undersökning samt förebyggande behandling. Beloppet är 600 kr per halvår och kan inte sparas. Regeringen räknar med att 300 000 personer kommer få detta bidrag.

För mer info gå in på www.tlv.se

/Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace