Tankar inför framtiden

I början av oktober samlades en grupp personer från handikapprörelsen för att diskutera framtiden. I handikapprörelsen är vi många gånger så uppe i nuet att vi inte noterar förändringar i omvärlden, utan kör på i samma spår. Detta resulterar ofta i minskat medlemsantal, färre engagerade och minskat samhällsinflytande. Organisationen är i otakt med tiden.

Bild på gruppen som samlades i Malmö för att diskutera framtiden.Inom handikapprörelsen finns det organisationer som har tappat hälften av sitt medlemsantal under en tioårsperiod. Det finns också organisationer som har fördubblat sitt medlemsantal under samma period. Ofta beror sådana skillnader på att de som går bakåt inte har varit lyhörda för medlemmars och omvärldens förändringar i behov och önskemål. Det handlar till stora delar om verksamhet och ledarskap.

Den föränderliga omvärlden

Vid analys av förändringar i omvärlden, när man skall försöka skåda framåt i tiden, brukar man tala om fyra beståndsdelar nämligen, trender, tendenser, händelser och aktörer. Det är genom att studera och analysera dessa som man kan ställa prognoser på framtiden och komma med någorlunda kvalificerade gissningar.

Stora förändringar

Bild på delar av gruppen som samlades i Malmö för att diskutera framtidenMänniskors behov och värderingar förändras över tiden, liksom politiska inriktningar, befolkningsutvecklingen, den tekniska utvecklingen m.m. Allt påverkar framtiden och naturligtvis också våra organisationer. Det är de organisationer som har lyckas att samspela med utvecklingen och ändra sin verksamhet efter medlemsgruppers och finansiärers ändrade behov och önskemål, som har framtiden för sig.

Kan vi hänga med?

HSO Skåne har i projektform startat en arbetsgrupp som genom egna analyser och seminarier skall försöka skåda in i framtiden utifrån vårt perspektiv. Vi ska ta fram material för interna diskussioner om vilka förändrings- och utvecklingsbehov som vi står inför för attvara konkurrenskraftiga och efterfrågade även i framtiden.

Vår invärld och omvärld

Under vårt första möte tittade arbetsgruppen på aktörerna som finns nära oss, medlemmar, styrelser, anhöriga och andra som ligger i vår dagliga arbetssfär. Efter det vidgade vi oss och diskuterade närvärld och omvärld, för att sedan fundera över vilka trender och tendenser som är mer påtagliga för oss. Starka påverkande trender är internationaliseringen av allt fler beslut, privatisering av sociala verksamheter och den ökade betydelsen av sociala medier.På HSO Skånes hemsida, kommer vi så småningom att lägga ut material som kan användas av de föreningar som känner att de vill diskutera sin framtida verksamhet.

/ Lars G

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace