Teletjänster som ökar kommunikationen

Post- och telestyrelsen, PTS, erbjuder personer med funktionsnedsättning olika typer av kommunikationstjänster. Den mest använda tjänsten är ”kostnadsfri nummerupplysning” och den vänder sig till dem som har svårt att använda tryckta telekataloger.

PTS undersöker också genom frågor via webben om it-tjänster till personer med funktionsnedsättningar. Frågorna handlar om it, telekom och media och kan besvaras två gånger per år. Frågorna görs tillsammans med Hjälpmedelsinstitutet. Senaste enkäten handlade om hjälpmedel, att ringa till vårdcentralen och allmänt om PTS kommunikationstjänster. 
I svaren framgick det bland annat att många behöver fler hjälpmedel för sin kommunikation.

 
Vill du veta mer om vad PTS kan erbjuda dig som har funktionsnedsättning, klicka vidare på denna länk http://pts.se/sv/Funktionshinder/Tjanster/ 

Författare: Thomas P Larsson 

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace