Tidig insats avgörande

Projekt Stegen in i arbetsmarknaden, SIA, genomförde sin årskonferens den 20 oktober. Drygt 100 personer deltog från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, företagare och olika organisationer. Temat var hur människor med funktionsnedsättningar skall kunna få arbete.

Dagen inleddes med att projektledaren Samuel Lövgren, ett par projektdeltagare och representanter för de arbetsgivare som har anställt personer från projektet, berättade om sina erfarenheter.

En av deltagarna i Projekt SiaDet egna valet

Samuel betonade att hela arbetssättet innebär att lyssna av deltagarna och arbeta utifrån deras egna val. Alla anmäler sig frivilligt till SIA och processen går ut på att stärka deltagarnas självbild, genom coachning och genom deltagande i gruppsamtal. Deltagarna måste få en realistisk bild över både arbetsmarknaden och sina egna möjligheter. Men valen om inriktning måste vara deltagarnas.Goda exempel gavs av både projektdeltagare och arbetsgivare. Av ca 60 deltagare har 28 % en varaktigt positiv lösning, i arbete eller studier.

Tre faser

Docent Ann-Christin Gullacksen som ingår i det processtöd som SIA-projektet har, talade om det viktiga i att lyfta förmågorna men också att identifiera och undanröja de barriärer som finns för människor med funktionsnedsättningar att komma ut på arbetsmarknaden. Hon betonade också vikten av att ha en genomtänkt avveckling av det stöd som SIA-projektet ger, så att det fasar ut på ett positivt sätt.

3 föreläsare från SpinalisTidig insats avgörande

Tre personer från Spinalis, som arbetar med rehabilitering av nack- eller ryggskadade personer, pekade på vikten av tidig rehabiliteringsinsats och tidig återgång till arbete. De menade också att en del av det stöd som vi har idag i Sverige kan verka negativt då det inte alltid uppmuntrar till egen utveckling.Det som verkar mot en effektiv rehabilitering är tröghet i systemet när det gäller att få anpassning, hjälpmedel och andra stödsystem som på grund av byråkrati kan dra ut på tiden. Helhetssyn och snabb insats är avgörande för en lyckad återgång tillarbetet, säger erfarenheterna från Spinalis.


På bilden Samuel Lövgren i mitten, på vänster sida en arbetsgivare och på den högra moderatorn för dagen.Offentligt ansvar

I den avslutande diskussionen pekade en arbetsförmedlare med lång erfarenhet av målgruppen på att myndigheter, landstingen och kommunerna var sämst på att anställa människor med funktionsnedsättning.– Då känns det extra glädjande att kunna meddela att Region Skåne nu arbetar aktivt för att bereda anställning åt människor med funktionsnedsättning, berättade Christina Fernström, projektledare för projektet Vägen in.

Författare: Lars G

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace