Tillgänglig bio

Svenska Filminstitutet och Post- och Telestyrelsen har överlämnat sin rapport Tillgänglig bio till kulturministern. År 2011 fick de i uppdrag att utveckla den sändnings- och mottagningsutrustning som krävs för att film på bio ska vara tillgänglig för alla.

Den nya tekniken demonstrerades på ett seminarium i Filmhusets Bio Victoria.Tre tekniska helhetslösningar har utvecklats.

10 % av befolkningengammal filmrulle

Ca 10 procent av befolkningen har sådan synnedsättning eller läs- och skrivsvårigheter att de inte kan tillgodogöra sig vanlig filmvisning.


Utrustning i biograferna

Den utrustning som är nödvändig för syntolkning och uppläst textremsa måste kunna kopplas enkelt till den digitala utrustning som 82 % av landets biografer har installerat i sina maskinrum. Filminstitutet behöver utreda vilket behov av stöd som behövs för att biografägarna ska investera i den nya tekniska utrustningen. Tekniken måste installeras i biografernas salonger. Det måste också skapas rutiner för löpande produktion av ljudspår.

Samarbete 

Svenska Filminstitutet och Post- och Telestyrelsen har kommit närmare varandra genom samarbetet. Det har blivit en bra grund för utbyten i uppdrag och projekt i framtiden. Förhoppningsvis har uppdraget bidragit till en ökad medvetenhet om alla människors rätt till ett kulturliv som även omfattar film på bio.

Sommaren 2014

Förhoppningen är att den första biobiljetten till visning med syntolkning och uppläst textremsa ska kunna köpas sommaren 2014.

Här kan du ladda ner rapporten: http://www.sfi.se/sv/Nyheter/Nyheter-om-svensk-film/Tillganglig-bio/

/Annette S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace