Tillgänglig digital kommunikation

HSO Skåne deltog vid årets tillgänglighetsdagar i Stockholm, som arrangeras av FUNKA. Föreläsningarna handlade om tillgängligheten till webben, hur olika länder arbetar med tillgängligheten och betydelsen av att webben och all digital kommunikation är tillgänglig för alla.

Bild på en av föreläsarna. I bakgrunden kan man se en stor skärm för powerpoint presentationer och en stor där allt visas i teckenspråkFUNKA är ett företag som under många år jobbat med just tillgängliga webbplatser. Funka startades som ett projekt inom handikapprörelsen och är idag marknadsledande inom området tillgänglighet med 80 % av Sveriges myndigheter som kunder. HSO Skåne tog fram sin hemsida genom FUNKA år 2011. Handisam samarbetar med FUNKA för att ta fram kriterier för att mäta tillgänglighet till webben. I dag finns stora möjligheter att mäta de tekniska bitarna men det jobbas fortfarande med att få fram redskap för att kunna mäta de mjuka delarna, såsom pedagogik och språk.

Digital kommunikation är i dagens samhälle en stor del av vår livsstil. Därför är det av stor vikt att det är tillgängligt för att alla ska nå full delaktighet och jämlikhet. Idag finns digitala lösningar på jobb, skola och när vi ska transportera oss mellan platser.

Lust eller lag

En av föreläsningarna under dessa två dagar handlade om ”Lust eller lag, spelar lagen en viktig roll för att länder skall göra sina offentliga webbplatser tillgängliga? ”I dag finns stora möjligheter att mäta de tekniska kraven och då är de även lätta att punkta ner på ett papper vid t.ex. en upphandling. Det är förhållandevis lätt att kontrollera om det som anbudstagaren får håller kraven på de tekniska bitarna vilket är av stor vikt för t.ex. synskadade. Problemet är de andra (mjuka) kriterierna som är av stor betydelse för många grupper i samhället. Därför är det av stor vikt att mjuka frågor får lika stort inflytande vid upphandling och vid uppföljning. 

Lag

Idag finns det länder som har antagit lagar kring tillgängliga webbplatser. De länder som har en lag presterar oftast bättre än de länder som inte har någon lag. Men det är inte enbart lagen i sig själv utan hur den har formulerats som är av betydelse.

ADA som är USA:s tillgänglighetslag ställer 15 olika kriterier i lagen på hur en tillgänglig webbsida skall vara konstruerad. DDA som är Storbritanniens tillgänglighetslag ställer istället krav på att medborgarna skall rapportera in de hinder som de möter.Vid mätningar visar det sig att Storbritannien har en bättre tillgänglighet till webben än vad offentliga webbplatser i USA har. Kan orsaken vara att när de 15 kriterierna införlivats behöver man inte göra mer, utan då är webbplatsen tillgänglig?

Om vi tittar på Sverige och Norge ligger Sverige i framkant trots att Norge har en tillgänglighetslag sedan 2008. Så frågan består, lust eller lag eller både och. 

/Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace