Tillgängliga webbplatser

EU-kommissionen har lagt ett förslag till ett direktiv om tillgänglighet till offentliga webbplatser. Förslaget kan underlätta vardagen för 100 miljoner EU-medborgare och ta bort hinder för att säkerhetsställa de mänskliga rättigheterna.

I dag är webben mycket viktig för många människor och en stor del av befolkningen är beroende av att komma åt information genom Internet. Internet har blivit ett socialt forum för många och samtidigt som det skapar isolering har det brutit isoleringen för många människor med olika funktionsnedsättningar. I dag är det av stor vikt att alla kan få de bästa förutsättningarna för att t.ex. söka arbete, söka efter hälsorelaterade tjänster m.m. 

Bild på en bärbar datorMänsklig rättighet

Genom ett direktiv vill man säkerställa att offentliga myndigheters webbplatser får kriterier som måste följas. Detta är ett led i att säkerställa medborgarnas rättigheter och ta bort hinder för tillgången till Internet och därmed myndigheters tjänster på nätet. De hinder som finns för funktionsnedsatta idag kan exempelvis vara att bilder saknar beskrivande text. Det gör det svårt om man inte ser och använder skärmläsare. Det är viktigt att det finns skrivna texter till ljudfiler så hörselskadade kan ta del av informationen. Det är också viktigt att webbsidorna byggs upp rätt tekniskt så att de fungerar med dagens hjälpmedel och navigeringsteknik.

Standardisering

Genom att ta fram en standardisering för hela Europa kommer det att bli billigare att göra hemsidorna tillgängliga, då utvecklare kan konkurrera på den europeiska marknaden.För de 80 miljoner medborgare med funktionsnedsättning och 87 miljoner som är över 65 år kan detta betyda att de lättare kan delta i samhället på lika villkor. Det är även ett led i att förverkliga FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 9). 

Målet är att medlemsstaterna senast 2014 skall ha infört nationella bestämmelser.

/Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace