Ungdomar med aktivitetsersättning skall coachas till arbete

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Malmö har startat ett nytt projekt för att stödja ungdomar med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Projektet söker också stöd från handikapprörelsen för utbildning av handläggare i bemötande.

En person som arbetar i en park, med att skapa fina blomster arrangemang.Försäkringskassan i Malmö stad och Blekinge län har startat ett projekt för att stödja ungdomar med aktivitetsersättning. Projektet som har stöd från europeiska socialfonden, ESF, vill att fler ungdomar i åldern 19-29 år som har aktivitetsersättning från Försäkringskassan skall få möjlighet till arbete eller studier.

Fler ungdomar i sysselsättning

De ungdomar som projektet vänder sig till skall ha en så kallad rehabiliteringspotential. Det innebär att det är de ungdomar som kan tänkas klara ett arbete eller studier som projektet vill nå. Projektpersonalen skall ge dessa personer stöd och hjälp så att de kan klara av ett lämpligt arbete eller studera. Ungdomarna skall få stöd genom ett coachande arbetssätt, så att de känner trygghet.

Genom projektet kan dessa ungdomar få en ökad aktivitet och sysselsättning.Ett viktigt mål i projektet är att utveckla samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och se vilka metoder som bäst kan stödja unga funktionshindrade så att de kan få ett arbete eller börja studera.

Viktiga områden

Inom projektet som kallas Aktivitetsersättning mot arbete, AMA, genomförs nu en kartläggning av målgruppen och arbetet startas upp under våren 2012. Projektet avslutas i juni 2014.

Projektet söker samarbete med HSO Skåne för att bland annat utbilda handläggare inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i bemötande. HSO Skånes medlemsorganisationer kommer också att bjudas in i projektet för att ta tillvara de erfarenheter som finns om målgruppens behov i brukarorganisationerna.

Författare:Thomas P Larsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace