Utbildning på Malmö Högskola

Utbilda dig till att arbeta med människor med grövre funktionsnedsättningar inom verksamheter som ger stöd, service och omsorg där mötet mellan personal och brukare är i fokus.

Programmet kombinerar pedagogisk och social kunskap i syfte att ge stöd till personer i alla åldrar med grav funktionsnedsättning, av såväl intellektuell, neuropsykiatrisk, psykisk som fysisk karaktär. Mötet mellan personal och brukare är i fokus samtidigt som frågor om makt, delaktighet, mänskliga rättigheter och social rättvisa är viktiga begrepp.


Examina: Kandidatexamen i huvudämnet Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap, 180 hp.

Studietakt: Programmet motsvarar tre års heltidsstudier och bedrivs dagtid på 100 procent. Kursstart: 3 september 2012.
För mer information om kursen och kontaktpersoner gå in och titta på denna PDF från Malmö högskola

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace