Utmaningar framför oss

Vi har gått in i 2012 och står inför en rad utmaningar, interna såväl som externa. Bland de interna utmaningarna hör att få fart på den nya samverkansorganisation med regionens olika förvaltningar, som regionfullmäktige har beslutat om. Den är ännu endast i sin linda och vad det skall bli av den vet vi inte.

Här gäller det att själva samverkan skall komma igång, att vi skall hitta intresserade och kompetenta företrädare. En annan utmaning är att ta fram en bra agenda som är angelägen ur ett handikappolitiskt perspektiv och som också ses som angelägen av våra samverkanspartners.

Interna frågortvå som är ute och går i skogen en fin höstdag

Bland de interna frågorna känns det angeläget att få igång en levande idédebatt och öka det handikappolitiska engagemanget kring gemensamma frågor. Vi behöver också utveckla vårt påverkansarbete, inte minst genom att se till att kunna utnyttja sociala medier mer. Vi måste bli mycket, mycket bättre på att använda sociala medier både för intern och extern marknadsföring. Många fysiska möten kan ersättas med möten på nätet, vilket både sparar tid, kraft och ger fler möjlighet att delta. Det är också lättare och billigare att nå fler människor.

Projektsamverkan

Tittar vi i backspegeln så är det utvecklingsprojekten och vår information, som har varit mest betydelsefulla för de resultat som vi har uppnått och för det positiva varumärke som HSO Skåne står för. En framtida handikappolitisk utveckling sker effektivast genom olika utvecklingsprojekt, i samarbete och samverkan med de olika verksamheter som vi vill utveckla. Här ligger en stor utmaning i att skapa nya projekt inom viktiga områden, hitta kompetent personal för detta och för informationsarbetet, och att få våra samarbetspartner ”med på tåget”.

Externa utmaningar

De externa utmaningarna ligger i de handikappolitiska frågorna. Som nummer ett här ser jag lagstiftningsfrågorna. Målet är en diskrimineringslagstiftning på tillgänglighetsområdet, en rättighetslagstiftning på sjukvårdsområdet och en kvoteringslagstiftning på arbetsmarknadsområdet.Dessa lagstiftningsområden speglar också de viktigaste handikappolitiska områdena: Arbetsmarknaden, vård- och omsorg samt tillgänglighet.

Regeringens handikappstrategi

Regeringen presenterade en handikappstrategi för åren 2011-2016. Den innehåller ett antal specifika områden, 10 stycken, och 18 myndigheter som har i speciellt uppdrag att arbeta med dessa. HANDISAM skall svara för uppföljning och redovisa årsvis till regeringen. Det är bra att strategin har lagts och vår uppgift i regioner och län blir att försöka driva på utvecklingen i våra arbetsområden.Det är de verkligt stora utmaningarna under de kommande åren.

Författare: Lars Gustavsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace