Utökat stöd till nya hälsogrupper

Det finns nu ny möjlighet att söka medel från HSO Skåne för uppstart av nya hälsogrupper. Efter avslutningen av Uppdrag Plushälsa har HSO Skåne en överenskommelse med Region Skåne om att fortsätta i mindre skala med stöd till nystartade grupper.

Glöm inte att läsa vilka kriterier som måste fyllas för att ansökan skall gå igenom. Sista ansökningsdatum kommer vara den 31/5 för aktiviteter inplanerade under sommaren samt den 31 aug för aktiviteter under hösten. 

Nuvarande överenskommelse med Region Skåne löper ut i slutet av året men vi arbetar för fullt med att få till stånd en fortsättning, om än med en något förändrad inriktning. Våra förhoppningar är dock att nystartsstödet kommer att få finnas kvar i sin nuvarande form då det är en viktig del för många av de mindre lokalföreningarna.

Följ denna länk för att komma till informationsblad, ansökningsblankett m.m

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace