Vad händer med samverkan i Skåne?

Enligt beslut i Region Skåne skall samverkan ske i huvudsak på tjänstemannanivå. Undantaget är en brukarpanel där flera av Region Skånes mest inflytelserika politiker har tagit plats. Första mötet i brukarpanelen kommer att ske i september.

Enligt regionfullmäktiges beslut skall huvuddelen av samverkan ske på förvaltningsnivå och det skall vara minst två samverkansmöten per år. Ingen förvaltning har ännu kommit igång med samverkan.

HSO Skånes kontakter

HSO Skåne har varit i kontakt med Habilitering- och hjälpmedel, Primärvården, Universitetssjukhuset och Skånetrafiken. Inom Habilitering- och hjälpmedel är diskussionen på gång. Troligtvis kommer det att se ut som tidigare organisatoriskt, förutom att politiker inte kommer att medverka utan enbart tjänstemän. Inom Tandvården är samverkan på gång att starta upp. Från övriga har vi inte fått någon respons efter de inledande kontakterna. Ingen förvaltning har spontant kontaktat oss.

Vem skall samverka med vem?

Det finns inget i beslutet från regionfullmäktige som säger att HSO Skåne är en samverkanspart, så här står det fritt till förvaltningarna att välja den samverkanspart som de tycker är viktig. I sammanhanget skall sägas att sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagen har en skyldighet att samverka kring vårdens utveckling med bl.a. handikapprörelsen. JO slog för ett antal år sedan fast, efter en anmälan från HSO i Stockholm, att HSO är en part som omfattas av lagen som samverkanspart i sin egenskap av samlande organisation.

Vi informerar vidare när vi har mer information från Region Skåne.

Författare: Lars G

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace